Čemu služi solemnizacija ugovora o kreditu? 0

Riječ je o postupku potvrde ugovora kod javnog bilježnika pri kojem javni bilježnik provjerava odgovara li ugovor propisanoj formi te objašnjava sudionicima u kreditu smisao i posljedice tog pravnog posla. Javni bilježnik tom prilikom tumači sudionicima kredita Ugovor o kreditu. Razlika između solemnizacije i ovjere potpisa kod javnog bilježnika je u tome što pri ovjeri potpisa javni bilježnik samo potvrđuje da su sudionici u kreditu osobno potpisali ugovore i pritom ne pojašnjava sudionicima u kreditu sadržaj ugovora. Kod solemnizacije javni bilježnik objašnjava glavne elemente ugovora, uključujući i valutni i kamatni rizik, ako je primjerice stambeni kredit ugovoren s promjenjivom kamatnom stopom i uz EUR valutu.

Leave a Reply