Na što valja obratiti pažnju kad se razmatraju ponude više banaka? Comments Off on Na što valja obratiti pažnju kad se razmatraju ponude više banaka?

Pokazatelj ukupne cijene kredita je efektivna kamatna stopa koja sadrži sve troškove. Pažnju je potrebno obratiti i na potrebu sklapanja ugovora o dodatnoj usluzi, primjerice prebacivanje tekućeg računa, ugovaranje police osiguranja imovine ili police osiguranja života. Potrebno je uvijek uspoređivati iste ponude kredita, uz istu valutnu klauzulu i jednake ročnosti s jednakim omjerom fiksne i kamatne stope, ili samo promjenjive ili fiksne kamatne stope za cijelo vrijeme otplate kredita.

Korisno je raspitati se i o dodatnim uslugama ako kod te banke želite koristiti i ostale usluge, jer i zbog toga možete dobiti povoljniju kamatnu stopu od redovne ponude. U konačnici, izračunajte sve usluge i naknade koje u tom slučaju želite koristiti i plaćati na godišnjoj osnovi.