Ulazi li u EKS i ostali troškovi kredita? Comments Off on Ulazi li u EKS i ostali troškovi kredita?

Ulaze li u EKS (efektivna kamatna stopa) i ostali nebankovni troškovi kredita, primjerice solemnizacija ili ovjera kod javnog bilježnika?

Nebankovni troškovi poput solemnizacije ili ovjere potpisa kod javnog bilježnika ili  primjerice cijena izrade troškovnika radova kod stambenog kredita za adaptaciju prema važećim propisima ne ulazi u izračun efektivne kamatne stope.