Valutni rizik Comments Off on Valutni rizik

Valutni rizik je rizik promjene tečaja valuta u kojima su vrijednosni papiri denominirani, tj. rizik razlike domaće vrijednosti i vanjske vrijednosti valute. Razlikuje se tečajni rizik, promjenjivost stvarne vrijednosti valute u kojoj je novčana obveza izražena (valuta ugovora) i stvarne vrijednosti valute u kojoj se mora izvršiti plaćanje (valuta plaćanja); rizik konverzije kao nemogućnost zamjene jedne valute u drugu; rizik transfera kao nemogućnost dužnika da izvrši transfer u inozemstvo, rizik ugovorenog moratorija plaćanja u inozemstvo kao i nemogućnost plaćanja u inozemstvo tj. češće zavlačenje plaćanja („protected default“).