SEPA 0

SEPA je jedinstveno područje plaćanja u eurima (engl. Single Euro Payments Area) je područje na kojemu platitelj može zadavati i primati plaćanja u eurima pod jednakim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, bez obzira radi li se o nacionalnim ili prekograničnim plaćanjima. SEPA područje obuhvaća sve države članice EU te Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako i San Marino.

Leave a Reply