Dionica Comments Off on Dionica

Dionica je vrijednosni papir koji predstavlja potvrdu o idealnom dijelu vlasništva dioničkog društva. Razlikujemo redovne dionice i povlaštene dionice. Povlaštenim dionicama ostvaruju se određena prava u pitanjima raspodjele dobiti ili upravljanja dioničkim društvom. Dionice glase na ime ili donositelja.