Koje instrumente osiguranja odabrati i za koje vrste kredita? Comments Off on Koje instrumente osiguranja odabrati i za koje vrste kredita?

Financijske institucije propisuju obvezne instrumente osiguranja. Kod stambenih kredita to je založno pravo na nekretnini te polica osiguranja imovine koju klijent daje u zalog protiv požara i drugih opasnosti. Pod obvezne instrumente osiguranja ubrajaju se i zadužnica te izjava o zapljeni računa po pristanku dužnika. Ako je po kreditu potreban dodatni instrument osiguranja, banka u pravilu nudi mogućnost odabira solidarnog jamca ili police životnog osiguranja.